Kiedy płacimy podatek od spadków i darowizn?

Podatek od spadków i darowizn płacimy wówczas, gdy drogą spadku lub darowizny otrzymamy jakiś majątek. Mogą to być np. nieruchomości, ruchomości czy też wartości pieniężne. Kwota tego podatku nie jest stała i zależy od wartości spadku bądź darowizny. Są jednak tzw. kwoty wolne od podatku:
*Jeśli nabywcami są małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym macocha lub teściowie, to kwotą wolną od podatku będzie 9 637,00 zł

  • Jeśli nabywcami są zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżeństwo rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, to kwotę wolną od podatków będzie 7 272,00 zł
  • Jeśli nabywcami są inni nabywcy, to kwotą wolną od podatku będzie 4 902,00 zł