Jakie formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym wyróżniamy?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej, każdy z nas musi dokonać wyboru odnośnie formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Spośród jakich form możemy wybierać?

  • Karta podatkowa – z karty podatkowej korzystać mogą niewielkie zakłady handlowe, usługowe lub wytwórczo-handlowe. To jedna z najprostszych form rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej. By móc rozliczać się w formie karty podatkowej, należy złożyć wniosek – formularz PIT 16 – maksymalnie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, wówczas wniosek ten należy złożyć przed rozpoczęciem działalności. Wniosek składa się jednorazowo, do momentu rezygnacji z karty lub utraty opodatkowania w tej formie.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to stosunkowo prosta forma rozliczania się z Urzędem, niemniej jednak nie każdy może z niej skorzystać. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zarezerwowany jest tylko dla wybranych form działalności gospodarczej. Nie mogą skorzystać z niego np. osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę, a firmę zakładają dlatego, by kontynuować prowadzenie działalności na rzecz byłego pracodawcy, ale w ramach własnej działalności. Ryczałt oblicza się według stawek procentowych od określonego przychodu, a podstawą do obliczenia wysokości podatku są zapisy ewidencji przychodów. Podobnie jak w przypadku karty podatkowej, by móc rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć wniosek do naczelnika US właściwego według miejsca zamieszkania, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego.
  • Księga przychodów i rozchodów – księga przychodów i rozchodów to opodatkowanie prowadzonej działalności na zasadach ogólnych. Podatnik, który korzysta z księgi, może wybrać jedną z następujących opcji podatkowych: opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej: 19%, 30%, 40% lub opodatkowanie według stawki liniowej: 19%.
  • Pełna księgowość – pełna księgowość jest formą opodatkowania, z której mogą korzystać osoby fizyczne, a także spółki osób fizycznych oraz spółki kapitałowe (SA oraz z o. o.), których dochód z prowadzonej działalności przekroczył 800 000 euro. Pełna księgowość wymaga od podatnika dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, zobowiązań oraz należności.